post

Obszary morskie GMDSS

Często mówimy, że morze pozbawione jest granic i kieruje się zasadami wolności. Jednak czy to znaczy, że jego obszaru nie są w żaden sposób sankcjonowane? Na morzu funkcjonują dokładnie wytyczone obszary, które służą bezpieczeństwu oraz natychmiastowym interwencjom w razie wypadków. O tym jak i dlaczego obszary morskie są podzielone oraz czym jest system GMDSS dowiesz się w tym artykule.

GMDSS – czym on jest?

GMDS (z ang. Światowy Morski System Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa) to przyjęte globalnie procedury bezpieczeństwa, wyposażenia oraz środków łączności radiowej. Służą one niczemu innemu jak bezpiecznej żegludze oraz skutecznego radzenia sobie w sytuacja kryzysowych na morzu. Gdyby nie działanie GMDSS to komunikacja między statkiem a lądem byłaby znacznie utrudniona a żegluga morska niezwykle niebezpieczna.

Informacje zaczerpnięte z bloga: https://fairwinds.pl/obszary-morskie-gmdss-czym-sa/

Czym są strefy morskie GMDSS?

Aby system GMDSS mógł pełnić swoje funkcje, musiał wprowadzić podział obszarów morskich. Istnieją 4 obszary: A1, A2, A3 i A4. Obszar A1 znajduje się w promieniu 2-30 mil od brzegu i w jego zasięgu jest co najmniej jedna stacja brzegowa VHF. Drugi z kolei obszar to już 120-300 mil od brzegu i w swoim zasięgu ma stację brzegową MF. A3 rozciąga się między 70°N a 70°S a za łączność odpowiedzialne są satelity geostacjonarne. Obszar morski A4 to akweny polarne znajdujące się poza obszarami A1, A2 i A3.